Wolne obszary celne w USA część II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wolne obszary celne w USA część II

Rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych związany jest z jednej strony z dążeniami do wykorzystania przewag konkurencyjnych jednych krajów nad innymi z drugiej strony z dążeniami do wyrównywania szans różnych partnerów obrotu międzynarodowego. Ta dychotomia wyraża się z jednej strony tendencjami liberalizującymi międzynarodową wymianę gospodarczą, z drugiej zaś z tendencjami do etatyzacji tych stosunków i utrudnianiem konkurencyjności towarów zagranicznych na własnym rynku. Podstawową i powszechnie stosowaną barierą są taryfy celne oraz ograniczenia pozataryfowe. [...]

Kup aby przeczytać całość