Wolne obszary celne w okresie przejściowym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wolne obszary celne w okresie przejściowym

Kodeks celny wprowadził odmienną, niż określona w obowiązującej do 31 grudnia 1997 r. ustawie - Prawo celne, definicję wolnego obszaru celnego. Odmienność ta sprowadza się do tego, że woc nie jest już traktowany jako zagranica a jedynie przy stosowaniu należności celnych przywozowych i środków polityki handlowej towary niekrajowe wprowadzone do woc, których nie objęto dopuszczalną procedurą celną lub które zostały wykorzystane niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa celnego traktowane są jako pozostające poza polskim obszarem celnym.[...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość