Wojewódzki Sąd Administracyjny – WNT i import usług: Ograniczenie terminu na neutralne odliczenie VAT niezgodne z prawem UE – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wojewódzki Sąd Administracyjny – WNT i import usług: Ograniczenie terminu na neutralne odliczenie VAT niezgodne z prawem UE

Intra-Community acquisition and import of services: Limitation of the deadline for neutral VAT deduction contrary to EU law

Uregulowanie krajowe, które zakazuje w sposób systematyczny wykonywania prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie, w którym ta sama kwota VAT powinna zostać rozliczona, nie przewidując uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności dobrej wiary podatnika, wykracza poza to, co jest konieczne, po pierwsze: do zapewnienia prawidłowego poboru VAT, w sytuacji gdy żadna kwota VAT nie jest należna na rzecz organu podatkowego, a po drugie - do zapobiegania oszustwom podatkowym.[...]
7/2021 str. 231-07-21

Kup aby przeczytać całość