Wojewódzki Sąd Administracyjny – Import usług: Faktury otrzymane z opóźnieniem a odliczenie VAT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wojewódzki Sąd Administracyjny – Import usług: Faktury otrzymane z opóźnieniem a odliczenie VAT

Import of services: Invoices received late and VAT deduction

W konsekwencji spełnienia warunków, dotyczących możliwości odliczenia podatku naliczonego po upływie 3 miesięcy, od miesiąca w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, podatnik nie traci prawa do odliczenia podatku, ale realizuje je w deklaracji składanej "na bieżąco". Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca prowadzący działalność w branży wydawniczej. Posiada on siedzibę działalności gospodarczej w Polsce i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca nabywa różnego rodzaju usługi od podmiotów zagranicznych, które nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Nabycie tych usług stanowi dla przedsiębiorcy tzw. import usług. Nabywane usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.[...]

Kup aby przeczytać całość