Znajdź artykuł

Wnioskowanie o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego po 1 lipca 2007 r. (część pierwsza)

5 stron – 19 093 znaki Od 1.7.2007 r. obowiązują nowe zasady odnośnie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wynikające z nowelizacji ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., OP). Dotychczasowe przepisy OP (dalej OP D) zostały w tym zakresie zastąpione przez nowe przepisy OP (dalej OP N), wprowadzone ustawą z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy OP oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590). Kwestie te regulowane są obecnie w nowym - dołączonym do działu II OP - rozdziale 1a „Interpretacje przepisów prawa podatkowego”, który obejmuje art. 14a-14p OP N. [...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość