Wniosek złożony po terminie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wniosek złożony po terminie

Prezes GUC na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z poz. zm.), art.90 § 1 w związku z art. 92 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 z późn. zm,), po rozpatrzeniu odwołania spółki "K", utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. W uzasadnieniu podano, ze spółka wystąpiła do Dyrektora Urzędu Celnego z wnioskiem o zmianę pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w systemie, w części dotyczącej określenia urzędów objęcia. Spółka importowała ziemniaki i [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość