Znajdź artykuł

„Wniosek o rozłożenie na raty należności celnych winien być rozpoznany”

Prezes GUC powołując się na przepisy art. 233 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w zw. z art. 262 ustawy z dnia 9.01.1997 r. - Kodeks celny (Dz. U Nr 23, poz. 117 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania R. K., utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w K. o umorzeniu postępowania w sprawie rozłożenia na raty należności celnych wymierzonych ostateczną decyzją przez organ celny II instancji . [...]
11/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość