Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi (część pierwsza)

6 stron – 21800 znaki Sformalizowana idea zharmonizowania podatków związanych z samochodami osobowymi w obrębie UE miała swój początek w długoterminowej strategii Komisji z 2002r., będącej pierwszym wyraźnym zobowiązaniem UE ukierunkowanym na zbliżenie i udoskonalenie prawodawstwa w zakresie opodatkowania samochodów osobowych. Wkład legislacyjny Komisji ograniczał się jedynie do ogólnej zasady niedyskryminowania i nierozszerzania formalności związanych z przekraczaniem granicy zgodnie z postanowieniami Traktatu WE, jeśli nie brać pod uwagę dwóch dyrektyw obejmujących w sposób ogólny zagadnienie opodatkowania samochodów . [...]

Kup aby przeczytać całość