Znajdź artykuł

Wizyta Szefa Służby Celnej w Toruniu

W dniu 9 grudnia 2008 r. Izbę Celną w Toruniu wizytował Jacek Kapica - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej. W odróżnieniu od poprzedniej była to wizyta robocza. Na początek Szef Służby Celnej wziął udział w naradzie krajowej Polskiej Służby Celnej pionu orzecznictwa, której byliśmy organizatorami wspólnie z Tadeuszem Sendą - Dyrektorem Departamentu Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów. Prowadzącymi naradę byli fachowcy MF, którzy przedstawili nam zmiany w przepisach celnych i podatkowych, które obowiązują od 1 grudnia br. oraz, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Uczestnikami narady byli dyrektorzy bądź zastępcy dyrektorów Izb Celnych, którzy nadzorują piony orzecznictwa, a z niektórych izb także naczelnicy wydziałów orzeczniczych. [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość