Wiążąca interpretacja – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wiążąca interpretacja

Dyrektor Urzędu Celnego w W. dokonał odprawy towaru o nazwie handlowej "Clinacox 0,5 PLV" według kodu PCN 2309 90 98 9 z 20% stawka celną. Od powyższej decyzji spółka w K. złożyła odwołanie, domagając się uznania zgłoszonego do odprawy preparatu za lek gotowy do podawania dla zwierząt, oraz objęcia go kodem PCN 3003 90 90. [...]
7/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość