Wiążąca informacja taryfowa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wiążąca informacja taryfowa

Kodeks celny w art 5 wprowadza szczególny rodzaj informacji, a mianowicie, wiążącą informację taryfową w formie decyzji prezesa Głównego Urzędu Ceł wydanej na pisemny wniosek osoby. Wiążąca informacja taryfowa będzie dotyczyła klasyfikacji towaru według taryfy celnej. [...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość