Znajdź artykuł

Wiążąca informacja taryfowa w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego

Jednym z podstawowych i bardo ważnych elementów handlu międzynarodowego jest klasyfikowanie towarów według obowiązującej nomenklatury. Dokonanie klasyfikacji importowanego towaru pozwala na określenie należności przywozowych. W przypadku eksportu towarów objętych mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, taryfikacja umożliwia ustalenie refundacji wywozowych. Wielokrotnie pojawiają się, z różnych przyczyn, trudności w prawidłowej klasyfikacji towarów będących przedmiotem obrotu towarowego.[...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość