Znajdź artykuł

Wieloaspektowa ochrona granicy państwowej w kontekście organów powołanych do zapewnienia jej nienaruszalności

Ochrona i nienaruszalność granicy państwowej stanowi istotną kwestię dla każdego obywatela Polski. Jej nielegalne przekroczenie jest dotkliwym przestępstwem z kilku powodów. Po pierwsze umożliwia ono przedostanie się do Polski osobom niepożądanym, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, z drugiej zaś strony często stanowi drogę ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Z nielegalnym przekroczeniem granicy wiążą się też często przestępstwa przemytu i przerzutu ludzi, z których pierwsze, szczególnie w przypadku przemytu wyrobów akcyzowych stanowi poważne uszczuplenie budżetu państwa, drugie zaś wiąże się z napływem nielegalnych, często niepożądanych imigrantów. [...]
7/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość