Znajdź artykuł

WIELKIE SPRZĄTANIE = dereglamentacja, deregulacja, derogacja i depenalizacja, uzupełnienie prawa, zmniejszenie kosztów

W niedalekiej przyszłości prowadzących działalność gospodarczą, ale i zwykłych obywateli czekają zmiany w ponad stu ustawach, a w następstwie których i w przepisach wykonawczych do nich. Po konsultacjach wrócił do Ministerstwa Gospodarki projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W swym założeniu projekt ma uprościć przepisy i zwiększyć zasady wolności gospodarczej między innymi poprzez likwidację zezwoleń i licencji. Ustawa ma realizować zasadę budowania zaufania państwa do obywatela co przenosi się również na prowadzących działalność gospodarczą. Celem nowych regulacji jest: ograniczenie biurokracji, uproszczenie procedur podejmowania działalności gospodarczej, redukcja liczby zezwoleń, rejestrów, licencji oraz upoważnień, zmniejszenie kosztów działalności, ułatwienie dostępu do wykonywania wolnych zawodów oraz rozwój sądownictwa polubownego. [...]
2/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość