Znajdź artykuł

Wiarygodny importer

Poprosiliśmy dyrektorów urzędów celnych o odpowiedź na trzy pytania dotyczące zapisanego w Kodeksie celnym pojęcia "wiarygodny importer: 1. Jakie kryteria należałoby zastosować dokonując analizy ryzyka - ustalając listę "wiarygodnych importerów"? 2. Jak liczna grupa importerów może zostać uznana za wiarygodnych i jaki jest to odsetek w stosunku do wszystkich importerów działających na obszarze kierowanego przez Pana urzędu celnego? 3. Czy są jakieś przesłanki, które pozwalałyby sądzić, że sami importerzy zainteresowani są tym, aby zostali uznani za wiarygodnych ?[...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość