Znajdź artykuł

Weryfikacja świadectw potwierdzających preferencyjny status towaru w świetle „Wytycznych w sprawie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-293/04 ‘Beemsterboer’”

W połowie 2008 r. Dyrekcja Generalna ds. podatków i Unii Celnej (DG TAXUD) opublikowała „Wytyczne w sprawie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-293/04 ‘Beemsterboer’” (TAXUD/2006/1222 z dnia 24 czerwca 2008 r.). Dokument ten zawiera wskazówki w celu umożliwienia stosowania art. 220 ust. 2 lit. b) Wspólnotowego Kodeksu Celnego (dalej jako „WKC”) w świetle powyższego wyroku ETS. Wyrok ten dotyczył retrospektywnego pokrycia należności celnych wynikających z długu celnego w wyniku przedstawienia przez importera świadectwa pochodzenia EUR.1 wskazującego pochodzenie towarów, które nie mogło zostać potwierdzone w ramach weryfikacji po zwolnieniu towarów. [...]
3/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość