Znajdź artykuł

Wejście do Schengen

Rzeczpospolita Polska spełniła wszystkie wymagania, aby ruch przez nasze granice unijne nie był kontrolowany. Być może już przed świętami Bożego Narodzenia przez przejścia graniczne przejeżdżać będziemy tak jak byśmy mijali kolejną miejscowość. Dziesiątka nowych państw członkowskich UE: Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry jest już praktycznie gotowe na przystąpienie do strefy. Już teraz państwa te stosują większość przepisów dorobku Schengen. Do obszaru Schengen postanowiła dołączyć również Szwajcaria. Będzie ona miała identyczny status państwa stowarzyszonego jak Norwegia i Islandia, które nie są członkami UE. Państwami członkowskimi UE, które nadal pozostają poza obszarem Schengen są Wielka Brytania i Irlandia, które podjęły decyzję o zachowaniu kontroli granicznych na granicach z innymi państwami członkowskimi UE (kraje te mogą jednak stosować niektóre postanowienia dotyczące współpracy policyjnej i sądowej w sprawach kryminalnych). [...]
11/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość