Warunki i procedura poboru odsetek od nieuiszczonych należności celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Warunki i procedura poboru odsetek od nieuiszczonych należności celnych

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań podjętych w lipcowym numerze Monitora Prawa Celnego i Podatkowego, a dotyczących problematyki odsetek od nieuiszczonych należności celnych. Tytułem przypomnienia należy wskazać, iż omawiając zagadnienie istoty i zróżnicowania odsetek od nieuiszczonych należności celnych, w szczególności przedstawiono ich klasyfikację, która ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia zasad poboru tych świadczeń ubocznych. I tak odnotowania wymaga, że w oparciu o przepisy art. 65 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.) wyróżnia się odsetki od kwot należności nieuiszczonych w terminie (ust. 3), odsetki pobierane w przypadku powstania długu celnego na podstawie art. 202–205 oraz art. 210 i art. 211 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (ust. 4), a także odsetki pobierane w przypadku gdy kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym (ust. 5). . [...]
10/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość