Wartość celna (część druga – pierwsza opublikowana została przed miesiącem) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wartość celna (część druga – pierwsza opublikowana została przed miesiącem)

... W przypadkach, w których organy celne mają uzasadnione wątpliwości co do tego, czy zgłoszona wartość odpowiada całej zapłaconej lub należnej kwocie, nie muszą ustalać wartości celnej według metody wartości transakcyjnej (art. 181a ust. 1 PWKC). Obowiązuje to m.in. wtedy, gdy zgłoszona jest cena poprzedzająca ostatnią transakcję sprzedaży, która doprowadziła do wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty (art. 147 ust. 1 podust. 2, 3 PWKC). Przed odrzuceniem zgłoszonej ceny można jednak zażądać dodatkowych informacji. Jeżeli wątpliwości istnieją dalej, organy celne muszą powiadomić zgłaszającego o powodach tych wątpliwości i wyznaczyć mu odpowiedni termin na udzielenie odpowiedzi (art. 181a ust. 2 PWKC). O ostatecznej decyzji należy powiadomić w formie pisemnej podając powody, na których decyzja ta została oparta (art. 181a ust. 2 PWKC). ...[...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość