Wartość celna – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wartość celna

W tym materiale zostaną omówione następujące zagadnienia: · Jaki jest cel i zakres stosowania reguł dotyczących wartości celnej? · Jakie metody określania wartości celnej przewiduje art. VII GATT oraz Porozumienie Światowej Organizacji Handlu w sprawie wartości celnej towarów? · Jak określa się wartość transakcyjną i w jakich przypadkach koryguje się ją? · Jak ustala się wartość celną, jeżeli nie można oprzeć się na wartości transakcyjnej? · Jak traktuje się transakcje, kiedy strony są ze sobą powiązane? · W jakich przypadkach i w jakiej formie sporządza się deklarację wartości celnej?... [...]
1/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość