Wartość celna w obrocie towarowym z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wartość celna w obrocie towarowym z zagranicą

Podstawą obliczenia cła jest wartość celna towaru. Ustalenie tej wartości jest niezbędne w celu określenia długu celnego i innych należności pobieranych przez organy celne oraz stosowania środków polityki handlowej. Zasady ustalania wartości celnej określone zostały w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802). Wartość celna towaru uregulowana została wcześniej w Kodeksie Celnym Wspólnot Europejskich (rozporządzenie Rady nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r). Zasady ustalania wartości celnej odgrywają istotną rolę przy ustalaniu wysokości cła, ponieważ w polskiej taryfie celnej stosuje się stawki celne ad valorem [por. Drwiłło A., 1998, s.81]. Dla ostatecznego wymierzenia cła i innych należności istotne znaczenie ma prawidłowe określenie wartości celnej. Wartość celna towaru wiąże się nie tylko z koniecznością ustalenia długu celnego, czyli należnych ceł i opłat związanych z przywozem towarów (np. opłat wyrównawczych, specjalnych), ale również w celu ustalenia ... 4 strony - 14319 znaków[...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość