Znajdź artykuł

Wartość celna używanych samochodów

Mam wątpliwości, czy urząd celny postępuje prawidłowo kwestionując wartość transakcyjną wynikającą z faktury za zakupiony samochód. Urząd celny, wystawiając decyzję o podwyższeniu wartości opiera się na Art. 23 § 7 Kodeksu celnego stanowiącym, że organ celny z uzasadnionych przyczyn kwestionuje wiarygodność dokumentów służących do ustalenia wartości celnej. Czy za wystarczającą przyczynę do odrzucenia faktury importowej można uznać to, że ceny aut w Polsce są wyższe. Na takiej podstawie urząd celny podwyższa wartość samochodu – za cenę samochodu przyjmuje wartość samochodu sprzedawanego w kraju (korzysta z katalogów EUROTAX) pomniejszoną jedynie o należności celno-podatkowe. Idąc dalej tym tokiem rozumowania należałoby zakwestionować wartość wszystkich towarów sprowadzanych do Polski, jeżeli jest ona niższa od cen krajowych. Również orzecznictwo NSA wskazuje na to, że aby zakwestionować wartość faktury, należy przeprowadzić postępowanie uniewiarygadniające wartość na fakturze. Urzędy celne nie przeprowadzają żadnego postępowania (celnik otwiera katalog, sprawdza cenę i wystawia decyzję). Ponieważ problem opisany powyżej dotyczy dużej grupy osób, proszę o wypowiedzenie się w tej sprawie. [...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość