Wartość celna towarów w transakcjach między podmiotami powiązanymi (Transfer Pricing 1) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wartość celna towarów w transakcjach między podmiotami powiązanymi (Transfer Pricing 1)

Kwestia wpływu powiązania między stronami transakcji na cenę towarów i deklarowaną wartość celną odgrywa coraz ważniejszą rolę w handlu międzynarodowym. Liberalizacja stawek celnych na skalę światową spowodowała, że udział ceł w przychodach budżetów państw jest coraz mniejszy. Tym niemniej opłaty celne stanowią nadal znaczące źródło dochodów państw, dlatego kontrola prawidłowości deklarowanej wartości celnej odgrywa olbrzymie znaczenie dla administracji podatkowych i celnych odpowiedzialnych za kreowanie polityki budżetowej państwa. [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość