Znajdź artykuł

Wartość celna towarów – metody jej ustalania (część pierwsza)

Wartość transakcyjna. Sprzedaż. Wybór sprzedaży w łańcuchu transakcji. Cena zapłacona lub należna. Płatności. Rabaty. Przesyłki niekompletne, towary uszkodzone. Okoliczności wykluczające metodę wartości transakcyjnej.             Większość stawek celnych zawartych we Wspólnotowej Taryfie Celnej to tzw. stawki celne ad valorem (np. 10 % od wartości celnej), odnoszące się do wartości celnej towaru. A zatem to właśnie wartość celna jest najczęściej podstawą wymiaru cła. Wartość celna służy również celom stosowania środków pozataryfowych, określonych odrębnymi przepisami, ustaleniu podstawy akcyzy i VAT w imporcie, a także statystyce obrotu handlowego. Tak duże znaczenie wartości celnej towarów dla międzynarodowej wymiany towarowej spowodowało zawarcie, w ramach wielostronnych negocjacji handlowych w latach 1973/1979 podczas tzw. Rundy Tokijskiej GATT, Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf ... [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość