Wartość celna towarów: metoda ceny jednostkowej, metoda wartości kalkulowanej (część czwarta – poprzednia opublikowana została w styczniowym numerze „Monitora”) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wartość celna towarów: metoda ceny jednostkowej, metoda wartości kalkulowanej (część czwarta – poprzednia opublikowana została w styczniowym numerze „Monitora”)

... Wartość celna ustalana metodą dedukcyjną zwanej inaczej: ceny jednostkowej powinna być oparta na cenie jednostkowej, po jakiej przywożone towary bądź towary identyczne lub podobne sprzedawane są we Wspólnocie, w największych zbiorczych ilościach, osobom nie powiązanym ze sprzedającymi, w tym samym lub zbliżonym czasie, a w każdym razie jak najszybciej od dnia importu towarów podlegających wycenie i nie później niż przed upływem 90 dni od dnia przywozu. Cena jednostkowa powinna być pomniejszona o: ...[...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość