Wartość celna – wyrok TSUE – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wartość celna – wyrok TSUE

Customs value – CJEU judgment

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wartość celna - wyrok TSUE Import produktów wyposażonych w oprogramowanie pochodzące z Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał w dniu 10 września 2020 r. ciekawy wyrok w sprawie C-509/19 dotyczący ustalania wartości celnej importowanych towarów w oparciu o metodę transakcyjną. Stan faktyczny Spółka sprowadzała do UE moduły sterujące do pojazdów samochodowych. Spółka bezpłatnie udostępniała dostawcom standardowe komponenty oprogramowania, które następnie były instalowane na przywożonych modułach sterujących w celu sprawdzenia ich prawidłowego działania oraz zbadania, czy wystąpiły ewentualne błędy w trakcie dostawy tych modułów. Oprogramowanie zostało opracowane w UE i było własnością Spółki. Spółka dokonując importu przy obliczaniu wartości celnej przywożonych modułów nie uwzględniała kosztów oprogramowania.[...]
9/2020 str. 329

Kup aby przeczytać całość