Znajdź artykuł

Wartości handlowej nie można utożsamić z wartością użytkową towaru

Dyrektor Urzędu Celnego w R. wymierzył cło od sprowadzonych przez spółkę M. katalogów handlowych. Prezes GUC odmówił uwzględnienia wniosku spółki o stwierdzenie nieważności tej decyzji. W uzasadnieniu wskazano, iż stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej, to wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych. W związku z tym przesłanki z art. 156 § 1 kpa winny być interpretowane ściśle. Zdaniem Prezesa GUC, w sprawie nie naruszono art. 14 ust. 1 pkt 16 Prawa celnego, w myśl którego wolne od cła są materiały reklamowe, jeśli łącznie spełniają dwa kryteria: przeznaczone są do reklamy i akwizycji oraz nie posiadają wartości handlowej. Z akt sprawy wynika jednak, że część katalogów była sprzedawana za pośrednictwem Poczty Polskiej i "Ruchu".[...]
2/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość