Znajdź artykuł

Wadliwość i nierzetelność ksiąg

Prowadzenie zarobkowej, handlowej, usługowej i wytwórczej działalności gospodarczej na własny rachunek, powoduje, że podatnik ma obowiązek prowadzenia dokumentacji w celu wykazania rzetelności deklarowanych podstaw do opodatkowania w tej materii. Na gruncie obowiązującego prawa istnieje obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w określonych urządzeniach ewidencyjnych, określanych mianem ksiąg. Przedmiotem opracowania są przejawy wadliwości i nierzetelności ksiąg rachunkowych i podatkowych. Prezentacja węzłowych zagadnień z zakresu tytułowej problematyki powoduje konieczność uporządkowania podstawowych kwestii, co z kolei dopiero pozwoli przedstawić różnice pomiędzy pojęciami księgi wadliwej a księgi nierzetelnej oraz powody, dla których rozróżnienie tych nieprawidłowości nie zawsze jest jednoznaczne. [...]
12/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość