Znajdź artykuł

Ważność rozporządzenia (WE) Nr 1223/2002

1 strona – 4350 znaki Postępowanie przed sądem krajowym toczyło się pomiędzy spółką F.T.S. International BV (dalej jako „FTS”) a Belastingdienst ? Douane West (dalej jako „niderlandzkie organy celne”) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej kawałków mięsa z kurczaka bez kości, mrożonych i konserwowanych solą. Spór dotyczył ważności prawnej rozporządzenia Komisji (WE) nr 1223/2002 z dnia 08.07.2002 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej (dalej jako „sporne rozporządzenie”). FTS dokonała przywozu z Brazylii do Niderlandów kawałków mięsa z kurczaka bez kości, mrożonych o zawartości soli między 1,4 a 2,9 %. ...[...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość