Znajdź artykuł

W walce z biurokracją poległy idee

Sejm rozpoczął prace nad tzw. ustawą czyszczącą, która ma zlikwidować organy i urzędy administracji centralnej, łącząc ich kompetencje lub przenosząc je do ministerstw. Jednym z elementów tej koncepcji jest likwidacja Prezesa Głównego Urzędu Ceł jako organu administracji centralnej i przeniesienie jego kompetencji na ministra właściwego ds. finansów publicznych. Konsekwencją tego powinien oczywiście być projekt ustawy nowelizujący przede wszystkim Kodeks celny i Ustawę o Służbie celnej. Trudno jest negatywnie oceniać inicjatywę zmierzającą do ograniczenia biurokracji i przerostów administracyjnych. Można się jednak zastanowić nad możliwymi konsekwencjami takiego projektu. Aby systemowo podejść do tego problemu należy rozważania rozpocząć od wyjaśnienia granicy między sferą polityczną i wykonawczą w polskiej administracji centralnej i odnieść to do przykładów innych państw europejskich. W dalszych rozważaniach trzeba to przenieść na grunt administracji celnej. [...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość