W stosunku do skradzionego towaru powstał dług celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

W stosunku do skradzionego towaru powstał dług celny

Dyrektor Urzędu Celnego w R objął towar procedurą tranzytu, wyznaczając termin do jego przedstawienia w urzędzie celnym przeznaczenia - Urzędzie Celnym w K . Towar przewożono pod osłoną karnetu TIR , którego posiadaczem było przedsiębiorstwo M. Po dwóch dniach objęcia towaru procedurą celną doszło do kradzieży środka transportu wraz z towarem. Prokuratura umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa. W związku z niedostarczeniem towaru do urzędu celnego przeznaczenia, Dyrektor Urzędu Celnego w R. decyzja skierowana do przewoźnika towaru i stowarzyszenia poręczającego - Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, wymierzył należności celne oraz opłatę manipulacyjną dodatkową za czynności podejmowane w wyniku naruszenia terminu ustalonego przy objęciu towaru procedurą tranzytu oraz usunięcia towaru spod dozoru celnego. 2 strony - 7345 znaki [...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość