W Sejmie o służbie celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

W Sejmie o służbie celnej

Prawie przy pustej sali w sobotę (8 maja) odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o służbie celnej. Rząd przedkładanemu projektowi nadał tryb pilny. “Wynika to - jak podał w uzasadnieniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jan Wojcieszczuk - z konieczności pilnego uregulowania obowiązków ponad 14 tysięcy pracowników administracji celnej.” Dotychczasowe rozwiązanie uznał za niewłaściwe “z punktu widzenia specyfiki” tej służby, którą przyrównał do straży granicznej i policji. [...]

Kup aby przeczytać całość