W przedmiocie zastosowania art. 220 ust. 2 lit. b WKC oraz skargi odwoławczej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

W przedmiocie zastosowania art. 220 ust. 2 lit. b WKC oraz skargi odwoławczej

 ... W okresach od 13 do 18 lipca 1995 r. oraz od 4 do 22 września 1995 r. Biegi zgłosiła wielokrotny przywóz mrożonych części kurczaków pochodzących z Tajlandii (kod CN 0207 41 10). Dn. 24 lipca 1995 r. Commonfood zgłosiła wielokrotny przywóz pochodzących z Tajlandii mrożonych części kurczaków oznaczonych tym samym kodem. Skarżące strony nie dołączyły do zgłoszenia celnego pozwoleń na przywóz. Wskutek wspomnianego błędu niemieckiej instrukcji taryfowej w brzmieniu nadanym jej przez Eilverteiler, właściwy urząd celny zastosował wspólnotowy kontyngent taryfowy i przyznał skarżącym zwolnienie od cła...[...]

Kup aby przeczytać całość