W Polskę jedziemy… z karnetem ATA – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

W Polskę jedziemy… z karnetem ATA

Do granicznego urzędu celnego, znaczącego ze względu na rozmiary obsługiwanego ruchu towarowego, dostarczono towar wymieniony w karnecie ATA, wydanym przez uprawnione zrzeszenie. Okres ważności karnetu nie przekraczał roku od daty wydania. Przewoźnik wystąpił o objęcie towaru procedurą tranzytu. Polska jest Stroną Konwencji celnej w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. i ogłoszonej w załączniku Nr 2 do Dz. U. Nr 30 z 07.11.1969 r. Towar mógł być przemieszczony z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym z zastosowaniem karnetu ATA - artykuł 3 ust. 3 Konwencji ATA. [...]
11/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość