W Polsce prawie jak w Unii (1)(wyciąg) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

W Polsce prawie jak w Unii (1)(wyciąg)

Prawo celne W odniesieniu do systemu celnego - wspólnotowe akty prawne stały się wzorem dla ustawy - Kodeks celny z dnia 9 stycznia 1997 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 117), która weszła w życie 1 stycznia 1998 r. wraz z przepisami wykonawczymi. W zakresie stosowania procedur celnych polskie przepisy są w zasadzie zbieżne z unijnymi , wyjątkiem są te uregulowania kodeksu, które zostały przyjete przez UE już po uchwaleniu polskiej ustawy, tj. uregulowania dotyczące: [...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość