VAT w transakcjach między fimami z państw unijnych. Łańcuszek wspólnotowych dostawców – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

VAT w transakcjach między fimami z państw unijnych. Łańcuszek wspólnotowych dostawców

...   Jeżeli dana transakcja będzie realizowana pomiędzy podmiotami z trzech krajów członkowskich, należy mieć na uwadze, iż tylko jeden z tych podmiotów będzie rozpoznawał u siebie transakcję WDT. Mając bowiem na uwadze iż w ramach transakcji dokonywane jest tylko jedno przemieszczenie towarów, a WDT definiowane jest jako wywóz towaru pomiędzy dwoma krajami członkowskimi, tylko jednej dostawie może zostać przypisany transport towarów, a więc tylko jeden podmiot rozpoznaje u siebie WDT.                 Powyższe oznacza, iż w przypadku dostaw łańcuchowych należy rozważyć każdą  transakcję z osobna w celu zastosowania odpowiedniej stawki podatkowej i odpowiedniego ... [...]
3/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość