Znajdź artykuł

VAT od kupionego w Niemczech samochodu

W niniejszej sprawie problem ten odnosi się do stosowania różnych sankcji karnych związanych z naruszeniem regulacji dotyczących podatku VAT w obrocie krajowym oraz w przypadku importu.   Sprawa C-299/86, orzeczenie z 25 lutego 1988, Postępowanie karne przeciwko Rainer DrexlW sprawie tej sąd włoski, na podstawie procedury z art. 177 (obecnie art. 234) Traktatu Ustanawiającego Wspólnoty Europejskie, zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami o interpretacje art. 95 (obecnie art. 90) Traktatu dotyczącego harmonizacji podatków i zgodność przepisów prawa włoskiego odnoszących się do nakładania podatku VAT na produkty importowane z innego kraju członkowskiego UE przez osobę fizyczną. Pytania te pojawiły się w trakcie postępowania karnego prowadzonego przeciwko panu Rainer Drexl, obywatelowi Niemiec, mieszkającego w Loano we Włoszech,   ... [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość