VAT od importu usług leasingowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

VAT od importu usług leasingowych

Korzystanie z leasingu operacyjnego, którego przedmiot pochodzi z zagranicy okazuje się być nieopłacalne z punktu widzenia polskich przepisów o podatku do towarów i usług. Jest to bowiem sytuacja, w której polska firma nie staje się właścicielem rzeczy a jedynie używa jej na podstawie umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem. Płaci z tego tytułu raty leasingowe oraz VAT. I co do tego nikt nie ma watpliwości. Okazuje się jednak, że nasze przepisy nakazują zapłaciç ten podatek również od wartości towarów będących przedmiotem leasingu. To zaś budzi co najmniej wątpliwości. [...]

Kup aby przeczytać całość