Znajdź artykuł

Uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (UC45) sygn. DC1.8800.1.2016

Comments made to the draft law amending the Act of Customs Law and other laws (UC45) sygn. DC1.8800.1.2016

Szanowny Panie Ministrze Dziękujemy za przesłanie do naszej organizacji projektu przedmiotowej ustawy – Pismo DC 1.8800.1.2016 z dnia 7 marca 2016r. wpłynęło do PISiL 14 marca 2016r. Mając na uwadze zapewnienie sprawnej obsługi celnej i niezakłóconej pracy spedytorów i agencji celnych reprezentowanych przez PISiL przesyłamy nasze uwagi do przedmiotowego projektu.[...]
4/2016 str. 160

Kup aby przeczytać całość