Znajdź artykuł

Uwagi do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Remarks to the Act of April 4, 2014

Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji Uwagi do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych[...]
5/2014 str. 201

Kup aby przeczytać całość