Uwagi do ustawy prawo dewizowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uwagi do ustawy prawo dewizowe

Ustawa z dnia 18 grudnia Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063), która weszła w życie z dniem 12 stycznia 1999 r. (art. 32) reguluje trzy grupy zagadnień: 1) zasady obrotu dewizowego, 2) nadzwyczajne ograniczenia w wypadku zagrożenia stabilności systemu finansowego RP, oraz 3) zasady kontroli dewizowej, w tym właściwość organów w tych sprawach, [...]
10/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość