Znajdź artykuł

Uwagi do systemów GSP i ACP w prawie celnym Wspólnot Europejskich

W artykule tym pragniemy zwrócić uwagę na na dwa ważne narzędzia preferncyjnego traktowania. Pierwsze dotyczy Generalnego Systemu Preferencji opartego o przepisy UE, a w szczególności o Postanowienie Rady (UE) nr 2501/2001 z 10 grudnia 2001 r. (“Postanowienie GSP”), drugie zaś umowy z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP) - tzw. Porozumienia z Cotonou, które weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.Inne środki i umowy[...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość