Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Comments made to the draft law amending the Act of Customs Law and some other laws

29.03.2016 Szanowny Panie Ministrze W imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji po dokonaniu analizy projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych usta (UC45) (dalej: projekt ustawy), rozumiejąc, że większość proponowanych zmian jest związana bezpośrednio z wejściem w życie z dniem 1 maja 2016 r. Unijnego kodeksu celnego zastępującego obecnie obowiązujący Wspólnotowy Kodeks Celny, pragnę przedstawić uwagi co do dwóch regulacji:
  1. wprowadzenia do Prawa celnego rozdziału o odwołaniach
  2. zmiany zasad zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczących rozliczania podatku importowego w deklaracji podatkowej
[...]

Kup aby przeczytać całość