Uwaga przedsiębiorco – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uwaga przedsiębiorco

„W związku z pojawiającymi się w prasie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi powiązań instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO z procedurą uproszczoną oraz instytucją agenta celnego uprzejmie wyjaśniam, iż obecnie obowiązujące przepisy nie uzależniają możliwości posiadania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej od posiadania statusu AEO. Upoważniony przedsiębiorca AEO nie zastąpi również instytucji agenta celnego.” [...]
3/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość