Znajdź artykuł

Uszkodzone samochody dostały zielone światło cz. I Wspólnotowe traktowanie odpadów

W tym opracowaniu (i w kolejnych częściach) zaprezentuję aktualne regulacje prawne, a także linię orzeczniczą sądów administracyjnych, odnoszące się do ciągle problematycznego zagadnienia, jakim jest legalność przywozu do kraju uszkodzonych samochodów. Z dniem 31 grudnia 2012r. wygasły przepisy przejściowe, dotyczące przywozu niektórych odpadów do Polski, wynikające z derogacji zawartych w Traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zostały one określone w art.63, ust.2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r.w sprawie przemieszczania odpadów . Oznacza to, że odpady wymienione w „Zielonym” wykazie odpadów, przeznaczone do odzysku, nie podlegają już procedurze uprzedniego, pisemnego zgłoszenia i zgody, a więc można je przywozić do Polski bez zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Nie oznacza to jednak, że na osobie sprowadzającej je z zagranicy, nie ciążą żadne obowiązki, co zostanie opisane w tym materiale. [...]
6/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość