Znajdź artykuł

Usunięcie spod dozoru

Niemiecki Federalny Trybunał Obrachunkowy (Bundesfinanzhof) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie wstępnego orzeczenia w sprawie w toczącej się przed sądem sprawie pomiędzy Hamann International GmbH Spedition + Logistik a Głównym Urzędem Celnym Hamburg-Miasto (Hauptzollamt Hamburg-Stadt) dotyczącej interpretacji Artykułu 203(1) Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.[...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość