Znajdź artykuł

Ustawodawstwo celne dotyczące zwalczania przemytu narkotyków, dzieł sztuki i ochrony gatunkowej zwierząt i roślin w II i III Rzeczpospolitej

Obecnie do najważniejszych zadań stojących przed polską administracją celną należy między innymi zwalczanie przemytu narkotyków, dzieł sztuki i nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, a także ochrona praw własności intelektualnej. Można oczywiście powiedzieć, że dla celników główny problem stanowi przemyt alkoholu i papierosów. Trzeba jedna dodać, że przemyt gorzałki i tytoniu istniał praktycznie już w starożytności i nigdy nikomu nie udało się go zlikwidować. Ale - jak mówią - jest to temat ma zupełnie inne opowiadanie. [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość