USTAWA z dnia 9 stycznia 1997 r. KODEKS CELNY (Tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2001 r nr 75, poz. 802) Stan prawny na dzień 1 maja 2002 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

USTAWA z dnia 9 stycznia 1997 r. KODEKS CELNY (Tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2001 r nr 75, poz. 802) Stan prawny na dzień 1 maja 2002 r.

Nowelizacje 1) Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji. – art. 5 (Dz. U. Nr 89, poz. 972) – obowiązywała od 12.09.2001 r. do 31.12.2001 r. 1) Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. – art. 64 (Dz. U. Nr 110, poz. 1189) – obowiązuje od 6 kwietnia 2002 r. 1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. – art. 8 (Dz. U. Nr 125, poz. 1368) – obowiązuje od 1 grudnia 2001 r. 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. – art. 49 (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) – obowiązuje od 10 maja 2002 r. 2) Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw. – art. 14 (Dz. U. Nr 41, poz. 365) – obowiązuje od 1 maja 2002 r. *************************************************************************************************** Tekst ujednolicony przez Redakcję. W tekście pominięto przypisy dotyczące miejsca opublikowania poszczególnych nowelizacji zamieszczone w tekście jednolitym ogłoszonym w Dz. U. nr 75. Przepisy zmienione, skreślone lub dodane po ogłoszeniu tekstu jednolitego podano kursywą pogrubioną. [...]
5/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość