Znajdź artykuł

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne1 Dz. U. Nr 68 poz. 662, zm. USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy Dz. U. z dnia 4 grudnia 2008 r., poz. 1355.

Tekst Ustawy Prawo Celne ujednolicony przez redakcję [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość