Ustawa „konsolidacyjna” – teoria i praktyka – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ustawa „konsolidacyjna” – teoria i praktyka

Jeden organ, jedno zgłoszenie celne, dwie decyzje                Organy celne zostały ustanowione organami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług w imporcie towarów oraz w zakresie podatku akcyzowego w pełni. Oznacza to, że organy celne (jako organ I instancji - naczelnik urzędu celnego i - jako organ II instancji - dyrektor izby celnej) wydają m.in. decyzje w sprawie wysokości kwot podatków należnych od towarów z tytułu ich importu. Z założenia powinno to uprościć postępowanie związane z importem. Wcześniej decyzje organów podatkowych związane z importem towarów były uzależnione od decyzji organów celnych,    [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość